HRMS

ผลงานวิชาการ [317]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ธิปดิ์ ภาสว่าง
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research